Cliche logo

Woke kultura – Vodič pojmova koje treba da znaš

Ljudi koji dižu glas i traže objašnjenje i odgovor. Termin ”woke”, koji bismo mogli da prevedemo kao „buđenje“, nam dolazi iz crnačke kulture i sada prevazilazi okvire svog porekla – te postaje „kultura buđenja“. Fraza se koristi simbolično da označi one koji se suprotstavljaju društvenim normama i kulturi.

„Woke“ kultura je ušla u trend nakon što je komšija ubio nenaoružanog crnog tinejdžera na Floridi. Crnci su zatim pokrenuli hashtag #Black Lives Matter, a takođe su započeli svoje proteste i kampanje kulture buđenja na socijalnim mrežama.

„Woke“, koji je nekada bio prošlo vreme izraza „wake“, ljudi su počeli da koriste kao termin koji se odnosi na svest o rasnim predrasudama. Kultura buđenja je tada postala viralna. A kakva je situacija danas?

Woke kultura je počela, uživala je u vrhunskoj eri, a sada je podeljena na svoje pristalice i kritičare.

Šta je zapravo Woke kultura?

Različiti rečnici imaju malo različite definicije same reči ”woke”. Prema Oksfordu, prvobitno se odnosi na nešto što je „dobro informisano i ažurno“.

Kasniji Oksfordski rečnik zaključio je da ”woke” treba da se odnosi na „upozorenje na nepravdu u društvu, posebno rasizam“.

Ove definicije mnogo govore o „kulturi buđenja“. Ovaj termin je dodat u Oksfordski rečnik 2017. godine i ljudi ga često smatraju novim terminom. Međutim, to je sve samo ne nov termin.

Pored toga, urbani rečnik je objavio svoju originalnu definiciju dve godine pre njihovog zvaničnog rečnika i definiše ”woke” kao „biti budan znači biti svestan“… dalje je navedeno kako se radi o znanju šta se dešava u zajednici. To se posebno odnosi na rasizam i socijalnu nepravdu.

Kako je tekla evolucija ”buđenja”?

Mnogi ljudi ”woke” smatraju slengom. Sve je u osnovi počelo od afričkog narodnog engleskog (AAVE). Awake se uzima kao „woke“ u AAVE.

Međutim, proteklih godina došlo je do mnogo promena u samom terminu, njegovom značaju i referencama za koje se koristi.

Tako je sada definicija potpuno promenjena. Ovaj termin je inicirao da se u delovima crnačke zajednice uzima kao parola za ljude koji su bili sasvim samodovoljni i samosvesni dominantnog obrasca i nastavili da teže poboljšanju svog života.

Izraz „woke“ se takođe odnosi na belu osobu i podrugljivo je naziva osobom koja je promenila svoje mišljenje o rasizmu zbog istorijske nepravde. Ovo je dalje zauzelo svoje mesto tokom početka kampanje za život crnaca. Takođe su radili na haštagu #staywoke kako bi pokrenuli rasne nepravde koje su počele da se šire po celoj državi.

Veza sa terminom ”Black Lives Matters”?

Slogan ”Black Lives Matter” datira iz 2012. godine kada je nenaoružani tinejdžer po imenu Trejvon Martin bio ubijen na Floridi od strane Džordža Cimerman-a. Tada je izraz „woke“ bio u velikoj meri korišćen za podizanje svesti među masama.

Ovaj pokret je dobio mnogo pristalica, ali se isto tako suočio sa mnogo negativnih reakcija i kritika od strane grupe ljudi koji se rugaju terminu „woke“ kulture.

Kasnije je ovaj termin postao poziv na akciju i dobro se slagao sa pokretom „životi crnaca su važni“.

Nakon nekoliko godina, termin je postao povezan sa liberalnim ciljevima, feminizmom, LGBT pokretima i kulturnim pitanjima sa levičarskom politikom.

Termin se opet probudio 2020. godine, kada je budnost postala nešto buntovno.

Ipak, čini nam se da je Woke kultura nekako izgubila reputaciju i poštovanje zbog pogrešne implementacije u različitim scenarijima.

Koje su prednosti Woke kulture?

Uprkos nekim negativnim prizvucima, Woke kultura ima brojne prednosti. Tu pre svega mislimo na budnost i svest o oblastima poput: rasizma, nacionalnih manjina, pravde, homofobije, ksenofobije, inkluzije, zaštite životne sredine i očuvanje prirodnih resursa, mentalnog zdravlja, klimatskih promena, fitnesa i brige o sebi, veganstva, feminizma, prava osoba sa invaliditetom, vakcinacije, socijalizma, sajberbulinga, prekomerne upotrebe sile od strane policije i dr.

Share post